Synskadades riksförbund Umeå

Synskadades riksförbund är en nationell organisation som arbetar med frågor relaterade till synskadade personer. Huvudkontoret är beläget i Enskede men de har distrikt och lokalföreningar över hela Sverige. Synskadades riksförbund arbetar aktivt för att göra samhället mer tillgängligt för synskadade och att personer med synnedsättning ska vara inkluderade i samhällsbilden. Rätten att leva självständigt, rätten till information och kommunikation samt rätten till att hitta och få ett jobb är de tre huvudinriktningarna som förbundet delar upp sina frågor på. Det finns många element i vardagen där synskadade marginaliseras och exkluderas för att samhället inte är anpassat för självständiga synskadade och de blir beroende av assistans eller bidrag.

Synskadades riksförbund hjälper den ofta marginaliserade gruppen av synskadade att lyfta viktiga frågor. I Sverige finns det många gånger möjlighet att få hjälp eller assistans för synskadade och vissa delar av samhället är bättre anpassat än andra. Problemet är att även om en person som ser illa eller är helt blind kan ta sig runt i samhället är det desto svårare att direkt kunna delta. Att gå till butiken kan vara genomförligt, men att sedan hitta rätt och shoppa sina varor självständigt blir svårare. Det är också svårare att hitta och behålla ett jobb för synskadade, även om det idag finns många hjälpmedel som skulle kunna användas.

Synskadades riksförbund och stora frågor

SRF driver frågor inom en rad olika områden för att synskadade ska kunna deltaga i samhället på samma villkor som seende. Exempel på dessa områden är IT och kommunikation, tillgång till personlig service där det är en nödvändighet, trafiksäkerhet, tillgång till kollektivtrafik, fysisk miljö som fungerar för synskadade (såväl inomhus som utomhus), tillgång till arbete på lika villkor samt extra stöd till barn och ungdomar så att de kan ta del av utbildning på samma villkor som fullt seende.

För Synskadades riksförbund är ett av huvudmålen att samhället ska inkludera synskadade så att de inte längre behöver särskild behandling. Många synskadade kan klara sig på egen hand och hade kunnat sköta många olika arbetsuppgifter med de hjälpmedel som finns idag. Problemet är att en blind eller en person med nedsatt syn sällan får samma chanser att hitta ett jobb och ett sätt att utföra arbetet på inom många yrkeskategorier. Istället för att få tillgång till arbetsmarknaden blir man beroende av sjukbidrag trots att man är fullt frisk. Ett högre inkluderande av personer med nedsatt syn är demokratiskt och en bättre, långsiktig utveckling.

Internationellt arbete

Synskadades Riksförbund arbetar även internationellt för att stärka organisationer och projekt utomlands. De länder man samarbetar med är främst Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Syftet är att stödja arbetet för mänskliga rättigheter samt att ge synskadade bättre levnadsvillkor. Det finns uppskattningsvis cirka 285 miljoner personer med synnedsättning i världen idag. Genom att arbeta internationellt kan Synskadades Riksförbund också få nya erfarenheter och kunskaper som kan användas vid arbetet för att förbättra de synskadades vardagsliv här hemma i Sverige.

Exempel på etyt internationellt samarbete är att förbundet är medlem i World Blind Union (WBU) som arbetar för stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för personer med synnedsättning i hela världen.

Synskadades Riksförbund deltar även aktivt i arbetet att förbättra levnadsvillkoren för synskadade i Europa genom att vara medlemmar i European Blind Union (EBU).

Synskadades riksförbund arbetar för mänskliga rättigheter