Synskador behandlas på olika sätt

Vem är synskadad?

Det finns ungefär 100 000 synskadade personer i vårt land. Varje år får flera tusen personer, mestadels äldre, allvarliga synskador. En synskada kan ha många olika anledningar. Den kan komma från födseln eller så kan den ha uppkommit senare på grund av en olycka eller sjukdom. För att klassas som synskadad ska man inte kunna se bättre på synprövningstavlan än tredje raden med sitt bästa öga och med sina bästa glasögon. Man kan även vara synskadad om synfältet är mycket begränsat. Eftersom synskador kan bero på olika omständigheter finns det därför olika behandlingar, allt beror på varför man har synskadan och hur synskadan yttrar sig. Socialstyrelsen ger stöd och service till funktionshindrade, däribland människor med synskador.

Barn med synskador

Barn med synskador rör sig inte lika obehindrat och i samma utsträckning som andra barn, det är därför viktigt att inspirera deras rörelseglädje. Svår synskada eller blindhet kan uppkomma redan i ung ålder. Barnet kan även ha fötts med grava ögonmissbildningar. En synnedsättning som förvärras med tiden till blindhet kan förekomma vid olika ögonsjukdomar och är särskilt vanligt vid synnedsättning vid de sjukdomar som drabbar näthinnan. Den vanligaste anledningen till svår synnedsättning hos barn är hjärnsynskada, Cerebral Visual Impairment (CVI). Barnet är då fött med en skada i nacklobens syntolkningscentra. Synnedsättningen kommer ofta tillsammans med CP-skada med rörelsehinder, ibland tillsammans med utvecklingsstörning.

Synskador och hjälpmedel

Att läsa, gå på stan, åka buss, arbeta och leva ett normalt liv som synskadad är inte helt lätt. Samhället är utvecklat helt och hållet på de fullt seendes villkor. Det gör att det ibland behövs extra hjälp till synskadade för att de ska kunna leva som alla andra. Det vill säga att de ska kunna arbeta och studera eller ta del av information och underhållning, bara för att nämna ett par saker som fullt seende kan se som självklarheter.

Det finns olika former av hjälpmedel tillgängliga för synskadade och det kommer ständigt mer allt eftersom tekniken går framåt. Det kan handla om allt från köksredskap och belysning till punktskrift och talsyntes men det kan också handla om personlig hjälp eller ledarhundar som kan underlätta vardagen.

Hjälpmedel som inte är relaterade till ens arbete kan man erhålla från Syncentralen, dessa finns även i speciella butiker med hjälpmedel för personer med synskador. Det är viktigt att hjälpmedlen finns tillgängliga för synskadades rätt till full medverkan i samhället och jämställda levnadsförhållanden.

Undersök din syn regelbundet

Det är viktigt att regelbundet undersöka din syn. Om du upptäcker att den är något nedsatt så kan du kontakta en optiker men har du större besvär ska du istället besöka en läkare. Exempel på när du ska göra det är om synen är kraftigt nedsatt eller om du endast ser på ett öga. Om ögat är rött, skaver och är kraftigt irriterat så ska du också uppsöka läkare.

Exempel på ögonsjukdomar och behandlingar

Det finns olika slags ögonsjukdomar som behandlas olika. Vid så kallad keratoconus är hornhinnan toppig och tunn i mitten. Sjukdomen är ärftlig och uppstår vanligast i tonåren. Symptomen är att du ser dubbelt och ofta leder detta till huvudvärk. Botemedlet kan vara så enkelt som kontaktlinser eller så kan man behandla hornhinnan så att den blir stelare med följd att sjukdomen avstannar.

Hornhinnetransplantation kan bli aktuellt om exempelvis hornhinnan svullnar och den inte går tillbaka av sig själv eller vid grumlingar i hornhinnan. Vid ärr på hornhinnan använder man hellre laser och det fungerar utmärkt om ärren inte är för djupa.

Många äldre får grå starr som gör att synen som helhet och även färgseendet dämpas. Även här är operation det enda sättet att få den gamla synen tillbaka. Glasögon hjälper inte.

Synskador där ledarhundar är ett hjälpmedel